0
Sepetim
0,00
    Sepette henüz ürün yok.

WWW.GELALBE.COM KVKK BİLGİLENDİRME METNİ

 

WWW.GELALBE.COM KVKK BİLGİLENDİRME METNİ

 

ALKASAZ ELEKTRONİK TİCARET REKLAM PRODÜKSİYON  A.Ş. (“GELALBE”; “Şirketimiz”) olarak www.gelalbe.com adresi üzerinden giriş yapan siz kullanıcılarımıza ait kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ikincil düzenlemelerine (“KVKK mevzuatı”) uygun olarak işlenmesi ve korunması için azami hassasiyeti göstermekteyiz.

Şirketimizin KVKK mevzuatından doğan aydınlatma yükümlülüğü kapsamında siz portal kullanıcılarımız için oluşturulmuş bir platform olan www.gelalbe.com üzerinden gerçekleştirdiğimiz kişisel veri işleme faaliyetleri kapsamında sizleri işbu www.gelalbe.com KVKK Bilgilendirme Metni (“Bilgilendirme Metni”) ile bilgilendirmek isteriz.

Kişisel verilerinizi hangi amaçlarla ve hangi yollarla elde ediyor ve işliyoruz?
Şirketimiz, https://www.gelalbe.com portalımıza giriş yapmanızla birlikte kişisel veri niteliğindeki trafik verilerinizi işlemeye başlamaktadır. Trafik verileriniz dâhil olmak üzere aşağıda belirttiğimiz kişiler verileriniz yine aşağıda açıkladığımız amaçlarla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü bir şekilde elektronik ve fiziki ortamlarda yazılı olarak, otomatik ve otomatik olmayan yöntemlerle KVKK mevzuatına uygun olarak Şirketimiz tarafından işlenmektedir.

Kişisel Veriniz Şirketimize Ulaştığı Ortam İşleme Amacımı/Amaçlarımız
Site kullanıcısı ad- soyad, e-posta adresi, telefon, yetki ve durum bilgisi. Giriş ve alışveriş yapmak
Trafik verisi. 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun ve ikincil düzenlemelerinden doğan yükümlülüklerimizi yerine getirmek.
Ad, e-posta ve mesajın içeriği Ücretlendirme ve oranlar, ödeme bilgisi, mutabakat/fatura, limit, iptal/iade ve ilgili diğer hususlarda sizlere yardımcı olabilmek.
Sözleşme konusu hizmeti en etkin, kolay ve hızlı şekilde sağlamak.
E-posta içeriğinde bizlerle paylaşmış olduğunuz bilgiler. [email protected] E-posta aracılığıyla bize ulaşmanızı sağlamak.

Kişisel verileriniz kimlerle hangi amaçlarla paylaşılmaktadır?
Şirketimiz, portal aracılığı ile topladığı kişisel verileri yasal düzenlemelerden doğan yükümlülükleri sebebiyle ilgili kurum ve kuruluşlar hariç olmak üzere, üçüncü kişiler ile paylaşmamaktadır.

Kişisel verileriniz yurtdışına aktarılıyor mu?
Şirketimiz, portal aracılığı ile topladığı kişisel verileri yurtdışında mukim üçüncü kişilere aktarılmamaktadır.

Kişisel Verilerinizin Güvenliği,Muhafazası ve İmhası
Kişisel verilerinize yetkisiz kişiler tarafından erişilmesini, kişisel verilerinizin hatalı işlenmesini, ifşa edilmesini, hukuka uygun olmayan sebeplerle değiştirilmesini/silinmesini önlemek, korunmasını ve güvenliğini sağlamak amacıyla Şirketimiz KVKK mevzuatı uyarınca gerekli tüm teknik ve idari tedbirleri alır.
Kişisel verileriniz yukarıda belirtilen işleme amaçları için gerekli olan süre ve her halükarda yasal düzenlemelerde belirtilen kanuni zamanaşımı süreleri boyunca muhafaza edilmektedir. Anılan sürelerin sona ermesi halinde KVKK mevzuatına uygun olarak silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir.
Şirketimizin sistemlerine yapılan saldırılar sonucunda kişisel verilerinizin zarar görmesi ve/veya üçüncü kişiler tarafından ele geçirilmesi/ifşası durumunda, Şirketimiz sizleri ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nu derhal bilgilendirir.

Bilgi Edinme Hakkınız
KVKK Kanunu’nun 11. maddesi kapsamında, Şirketimize başvurarak kişisel verilerinizin; (i) işlenip işlenmediğini öğrenme; (ii) işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, (iii) yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme, eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme; (iv) KVKK Kanunu’nun 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme; (v) kişisel verilerinizin KVKK Kanunu’nun 7. maddesi kapsamında silinmesi ve yok edilmesi ve eksik / yanlış işlenmiş kişisel verilerinin düzeltilmesi taleplerinin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme; (vi) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, (vii) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahip olduğunuzu bildiririz.

Bilgi Edinme Formunu Şirketimizin KVKK Yetkilisinden temin edebilirsiniz

İşbu Bilgilendirme Metni hakkında sorunuz olması halinde lütfen KVKK Yetkilisi ile [email protected] adresinden irtibata geçiniz.
İşbu Bilgilendirme Metni, değişen süreçlerimiz dolayısıyla KVKK mevzuata uyum sağlamak amacıyla güncellenebilecektir.

                                                             

                                    WWW.GELALBE.COM

                                       

                                           ALKASAZ ELEKTRONİK TİCARET REKLAM PRODÜKSİYON A.Ş.